Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Traces. Servei d'Informació Bibliogràfica de Llengua i de Literatura Catalanes

Joan Solà

“Una llengua és llengua en la mesura que és usada”

Fragment de "Les llengües literàries s'alimenten d'elles mateixes", una entrevista d'Ignasi Llompart a Joan Solà (Lletra de Canvi, núm. 26, Febrer 1990, p. 23-26)

“Les llengües que sobreviuen tenen al darrere un Estat”

Fragment de l' "Entrevista a Joan Solà", de Josep M. Muñoz (L'Avenç, núm. 281, 2003, p. 20-24)


© TRACES Octubre 2010

TRACES   UAB    GELCC   Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes  •  Disseny de Quadratí